Bestuur

Bart Bos, veurzitter
Udo Oosterhuis, siktoaris
Gerard Oosterwijk, puutholder
Pier Haringa, bestuurslid
Gerben Beijert, bestuurslid

Muziekcommissie: Gerben Beijert, Tjark Kuiper en Harm Vleems

Dirigent: Wiebe de Boer

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0360 4562 00 ten name van GJ Oosterwijk (puutholder)

Licentienummer Buma: 10409647